Mas Dhora

 

Hajongglâ mas dhuribâge khob pangni ase. Hutu thiki mânglâ mas dhora, hatribâ aro jal-phan banabagon pay. Morote, timâte aro sawasotay mas dhore, bhui-bariglâ thokon. Ekonda masglâ hat bhay besay, alga jinisglâ kinibâgon.

Jakha

Puti jal

Burun

Julpi

 

 

Agpata<<<